Hem

Yngves Tak och Service startades 20160720 då jag ansåg att efterfrågan för just min kompetens inom takläggning var stor.  Jag lägger papptak, tegel, vattenavrinning, dränering och snöröjning, bland annat och för att bredda, enligt kunders efterfrågan, gör jag även allmän fastighetsskötsel samt transporter med bil eller lastbil. Jag har lång erfarenhet inom samtliga områden och har referenser.